Veelgestelde vragen

Wat is de AOV-vervoer?
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is bedoeld om burgers zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Ook als het om vervoer gaat. Als het zelfstandig reizen voor u geen optie meer is en u heeft geen mogelijkheden om het vervoersprobleem zelf op te lossen kan het zijn dat u in aanmerking komt voor het AOV-vervoer.

Het AOV-vervoer in regio Zaanstad is een vorm van collectief vervoer van deur-tot-deur voor mensen met een beperking. Voor het gebruik van het AOV-vervoer heeft u een AOV-vervoerspas nodig. Deze wordt onder voorwaarden afgegeven door de gemeente.

In de regio Zaanstad verzorgt BIOS-groep het AOV-vervoer voor de burgers van de regio Zaanstad. Het voertuig kan een personenauto zijn, een taxibus of een rolstoelbus. Met het AOV-vervoer kunt u vanaf uw huisadres, binnen een straal van 23 kilometer, 7 dagen per week tussen 07:00 en 00:30 uur reizen.

Hoe werkt het AOV-vervoer?
Wilt u gebruikmaken van het AOV-vervoer, dan dient u een rit te reserveren. Bij reserveren op vertrektijd reserveert u minimaal 1 uur van tevoren uw rit. De taxi mag dan maximaal vijftien minuten voor en vijftien minuten na het afgesproken tijdstip komen.

U kunt ook reserveren op aankomsttijd. Dan reserveert u minimaal 2 uur voor vertrek. De taxi mag dan nooit later dan de afgesproken tijd op de afgesproken plaats aanwezig zijn. Het is wel toegestaan maximaal 20 minuten vóór de afgesproken tijd op de afgesproken bestemming aan te komen.

Onze chauffeurs rekenen erop, wanneer zij bij u aanbellen, u gereed bent om te vertrekken. Als u niet binnen 3 minuten na het moment van aanbellen van de chauffeur klaar bent voor vertrek, dan mag de chauffeur zonder u vertrekken. Woont u in een wooncomplex, dan beschouwt de taxichauffeur de centrale hal als voordeur.

Wat kost het?
Voor het AOV-vervoer betaalt u een vast bedrag per kilometer. Voor 2022 betaalt u als pashouder een ‘opstaptarief’ van 70 cent en 16 cent per kilometer. Voor prioritaire ritten betaalt u een opstaptarief van € 2,40.

Kinderen tot en met 11 jaar & geïndiceerde begeleiders reizen gratis mee, voor medereizigers betaalt u 60 cent per kilometer en een opstaptarief van € 2,40. Bij prioritaire ritten betaalt u voor medereizigers (met uitzondering van kinderen tot en met 11 jaar & geïndiceerde begeleiders) het dubbele tarief.

Kan ik ook automatisch betalen?
U kunt de ritkosten contant betalen aan de chauffeur. U kunt ook BIOS-groep machtigen tot automatische incasso van de ritkosten. U hoeft dan geen kleingeld meer bij u te hebben. Een machtigingsformulier vindt u in het informatiepakket of u belt met BIOS-groep: 075-6700060

Kan ik ook vaste ritten opgeven?
Regelmatig terugkerende ritten (bv. Elke week dezelfde rit naar een clubactiviteit) zijn voor maximaal één jaar in één keer te reserveren.

Kan ik wel iemand meenemen?
U mag altijd iemand meenemen. U moet dit wel bij het reserveren van de rit aangeven. Een meereizende betaalt 4 maal de ritkosten die u moet betalen. U mag maximaal 1 meereizende meenemen.

Bent u tijdens het vervoer altijd van een begeleider afhankelijk, dan moet u hiervoor een indicatie aanvragen bij het Zorgloket. De AOV-consulent van de gemeente beoordeelt of een begeleider voor u strikt noodzakelijk is.

Mag mijn hond ook mee?
Blindengeleidehonden of andere hulphonden mogen gratis mee tenzij dit door de gemeente bij BIOS-groep is aangegeven. Huisdieren mogen meegenomen worden tenzij dit geen hinder oplevert voor de chauffeur of de andere passagiers. Dit is ter beoordeling van de chauffeur. Kleine huisdieren in een tas of kooi of op schoot mogen gratis mee. Het meenemen van hond of ander huisdier moet u bij het reserveren aangeven.

Mag ik ook bagage meenemen?
Bagage mag niet lastig, hinderlijk, gevaarlijk of verboden zijn, of aanleiding geven tot beschadiging of verontreiniging van het voertuig. Bij twijfel kunt u bij uw reservering aangeven wat voor bagage u wenst mee te nemen. BIOS-groep adviseert u hierbij.

Moet ik uit mijn rolstoel tijdens de rit?
Het dragen van een veiligheidsgordel in het voertuig is verplicht. Zit u in een rolstoel, dan wordt deze door de chauffeur vastgezet. Reizen in een sportrolstoel is niet toegestaan. Sportrolstoelen zijn ongeschikt om op een juiste manier vastgezet te worden in de AOV-taxi. Daarbij is de constructie van een sportrolstoel niet geschikt om tijdens een ongeval het lichaam voldoende steun te bieden. U mag nooit in een sportrolstoel blijven zitten tijdens een rit. Scootmobielen mogen mee in het voertuig, maar ook hiervoor geldt dat de gebruiker zelf wel op een vaste stoel plaats moet nemen. U mag niet op de scootmobiel blijven zitten.

Waar vraag ik een indicatie aan?
Als u denkt dat het AOV-vervoer een goede oplossing voor uw vervoersproblemen is en u heeft zelf geen mogelijkheid om dat vervoersprobleem op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente uw regio. Zie de pagina contact voor de adresgegevens van het WMO-loket.

Notes

  • There are no notes to display right now.